Aktivity Spolku westernových strelcov
Spolok Westernových Strelcov Banská Bystrica pôsobí ako registrovaný člen
Slovenského zväzu streleckých športov. Aktivity spolku sú zamerané tromi základnými smermi.

 1. Športová strelba z historických zbraní
 2. Kultúrny smer - country hudba a tanec
 3. Vzdelávací - poznávacie a vzdelávacie zájazdy

Športová streľba

 1. Historické zbrane
  1. Slovenská liga predovkárov - MLAIC
  2. Westernová streľba - SASS
 2. Moderné zbrane
  1. Klub vojakov v zálohe pri SWS BB 326
  2. IDPA
  3. Rôzne disciplíny podľa ISSF

Strelecký výcvik a tréning členov SWS BB prebieha na klubovej strelnici
pod dohľadom riadiacich strelieb :


SWS BB 326 organizuje celoslovenské kolá v disciplínach SSZ podľa pravidiel ISSF a MLAIC,
westernovej streľby podľa pravidiel SASS.

Všetky súťaže poriadané SWS BB majú zdravotnícke zabezpečenie.

Naši členovia sa zúčastňujú pravidelne pretekov ako aj majstrovstiev SR v daných disciplínach,
ktoré organizuje Slovenský strelecký zväz, Slovenská asociácia westernovej streľby,
Slovenská asociácia obrannej streľby, Klub vojakov v zálohe, atď.

Kultúrny smer - country hudba a tanec

TÚLAVÍ VLCI

V roku 2003 vznikla z členov SWS BB divadelná skupina ,ktorá dnes na rôznych kultúrnych podujatiach
po celom Slovensku prezentuje scénky zo života na Divokom západe. Nechýbajú divácky atraktívne
pištolnícke súboje ako aj ukážky práce s bičom či lasom. Najvďačnejšie je vždy detské publikum.

Kontakt:

1.ST VIRGINIA CAVALRY BB

Vzhľadom k  historickým odkazom myšlienok o samostatnosti a nezávislosti vznikla jednotka 1.st Virginia Cavalry
ako súčasť SWS BB v polovici roku 2003.  Keďže westernová streľba z historických zbraní a jazda na koni
je Buffalovi srdcu milá jedinou možnou alternatívou bola pre neho kavaléria. Od začiatku až do dnešných dní
sme absolvovali množstvo akcií spojených s propagáciou American Civil War – ACW.

Kontakt:

Vzdelávací smer

Členovia SWS navštevujú podujatia s tématikou wildwest ,western , ACW.
Taktiež návštevy múzejných expozícii , školenia o bezpečnom manipulácii so
zbraňou ,školenia rozhodcov, práca s deťmi je súčaťou aktivít SWS BB.