Kalendár akcií na rok 2014
Tréning každú sobotu, nedel'u po dohode so správcom, alebo členmi výboru. Tréning tak isto možný v týždni po dohode.Kalendáre akcií na rok 2014:


PREDOVKÁRI

ZLATOKOPI

WESTERNOVÍ STRELCI

BEAVER CITY